Deo Guide RUREMA : « Ihindagurika ry’amahera y’agaciro hamwe n’ibiciro vyaduze mu mahinguriro vyatumye ibiciro vy’ifumbire bihinduka. »

Ubushikiranganji bw’ibidukikije,uburimyi n’ubworozi bumenyeshako kubera ihindagurika ry’amahera y’agaciro hamwe n’ingene ibiciro vyaduze mu mahinguriro bakuramwo ifumbire ibiciro bigiye guhinduka aho ikiro c’ifumbire ca diape cagurwa amafaranga 1200 ubu kigiye kugurwa amafarnga 1360.

Deo Guide RUREMA avuga ko ikiro c’ifumbire cagurwa amafarnga 1040 ubu kigiye kugurwa 1076,ifumbire NPK yahora igurwa 1080 ubu izogurwa 1176,ishagara ivura ubukarihe bw’isi yagurwa ku kiro 120 ubu kigiye kugurwa 160.

Uwo mushikiranganji avuga ko mu ntumbero yo kwegereza abarimyi ifumbire ku gihe batanze ikiringo c’amezi abiri yo kuriha avanse kugira iyo fumbire ishike kare n’ukuvuga imbere y’iteragira kuva kw’igenekerezo rya 19 Munyonyo 2018 gushika kw’igenekerezo rya 19 NZERO 2019.

Deo Guide RUREMA avuga kandi ko ifumbire iboneka kandi abanyagihugu bayironka ku giciro kitavunye,bavuye kumatoni 7 mu mwaka wa 2012 ubu bageze ku matoni ibihumbi 50 mu mwaka wa 2017 mu gihe abarimyi baguma biyongera mu kwitaba uyo mugambi aho mu 2012 yari imiryango ibihumbi 200 ubu bakaba bashitse ku miryango irenga ibihumbi 800 batanga uburyo bungana ibice 60 kw’ijana mu kugura ifumbire.


Ivyiyumviro

Ivyiyumviro

Nta ciyumviro kirajako. Ba uwa mbere!