Martin NIVYABANDI : « Isekeza ry’iminsi yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n’akaryo ko gusuzuma aho ico kivi kigeze. »

Umushikirangaji w’agateka ka zina muntu,imibano n’iterambere ridakumira Martin NIVYABANDI amenyeshako isekeza ry’iminsi 16 yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n’abigeme ari akarayo kuri abo bose biyemeje kurwanya amabi afatiye ku gitsina kugira basubize agatima mpembero ngo barabire hamwe aho bagejeje ico kivi.

Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuruno wa gatanu igenekerezo rya 23 Munyonyo 2018 rijanye no gutanguza icese iryo sekeza, Martin NIVYABANDI yavuze ko iryo sekeza ryashinzwe mu ntumbero yo kwibuka abakenyezi benshi n’abigeme bashikirwa n’amabi afatiye ku gitsina bigatuma ataho bishikana canke ngo bashikane imiryango yabo.

Uyo mushikiranganji yavuze ko murico kiringo c’iryo sekeza hategekanijwe ibikorwa bitari bike nko kumenyekanisha itegeko ryerekeye gukina amabi afatiye ku gitsina,gukingira abayakorewe hamwe no guhasha abayakoze ku ndongozi zitandukanye.

Ibirori vyo gutanguza icese iryo sekeza bizoba kw’igenekerezo rya 27 Munyonyo 2018 muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo ,uno mwaka iryo sekeza rikazokwisunga icivugo kivuga giti : « Kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n’abigeme ni urugamba rwa twese. »


Ivyiyumviro

Ivyiyumviro

Nta ciyumviro kirajako. Ba uwa mbere!