Video : Pierre Claver NDAYICARIYE :“Ukuri kurakiza naho gushobora gutera ubwoba bamwe.”

Umukuru w’umurwi w’igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi CVR,Pierre Claver NDAYICARIYE amenyeshako umugambi wo kumenya ukuri no kunywanisha uhambaye cane kuko ukuri gukiza naho ukuri kuvyabaye gushobora gutera ubwoba bamwe.

Ivyo yabishikirije mu nama yatunganije n’umurwi CVR kuruno wa kabiri igenekerezo rya 29 Nzero 2019 ijanye no guhanahana ivyiyumviro hagati y’abarongoye inzego zitandukanye za reta,abashingamateka,abakenguzamateka,abo mu nzego zijejwe umutekano,abo mu migambwe,abarongoye amadini,abo mu mashirahamwe adaharanira inyungu za poritike hamwe n’abajejwe ibimenyeshamakuru ku bikorwa uwo murwi ujejwe kubijanye n’ibikorwa vy’uwo murwi.

Mw’ijambo ryiwe ryo kugurura ivyo bikorwa, umukuru w’umurwi CVR Pierre Claver NDAYICARIYE yavuze ko uwo murwi atari urwego rw’ubutungane ariko washinzwe kugira utohoze ukuri ku bibi vyashikiye Uburundi kandi ukwo kuri kuronderwa kuzova mu Barundi bafise ivyo babonye canke ivyabashikiye aho baba.

Pierre Claver NDAYICARIYE yasavye abitavye iyo nama gufasha gutanga umuco ukwiye kuko kazoza k’igihugu gahagaze ku mugambi wo kunywanisha abarundi,abarundi bazi ivyabye,abarundi basabane ikigongwe,bashobore kumenya aho ababo bahambwe mu kivunga.

Uwo arongoye CVR asaba abarundi kugurura imitima yabo,bakunde ukuri,bavuge ukuri,bavomere ukuri mu gutegura kazoza k’uruvyaro rw’Uburundi.

Pierre Claver NDAYICARIYE yaheraheje avuga ko mu gihe ukuri kuzira inzigo n’ishari bizosohoka mu Barundi,igihugu c’Uburundi kizoba cogoroye.


Ivyiyumviro

Ivyiyumviro

Nta ciyumviro kirajako. Ba uwa mbere!