Pierre NKURUNZIZA :"Ikiringo cahawe amashirahamwe mpuzamakungu ni ntabanduka."

Umukuru w’igihugu Pierre NKURUNZIZA amenyeshako ikiringo cahawe amashirahamwe mpuzamakungu kugira yitunganye mu kwisunga ibwirizwa rishasha riyagenga ari ntabanduka ico kiringo gishitse amashirahamwe amaze kwitunganya ariyo azokora.

Ivyo yabishikirije mu kiganiro catunganijwe kuruyu wa gatanu igenekerezo rya 28 Kigarama umwaka wa 2018,aho umukuru w’igihugu Pierre NKURUNZIZA yishura ku bibazo vy’abamenyeshamakuru hamwe n’ivy’abanyagihugu.

Umukuru w’igihugu Pierre NKURUNZIZA avuga ko mu gihe amashirahamwe mpuzamakungu atokubahiriza amategeko y’igihugu ari ubukoroni bwoba buriko burabandanya kandi ayo mashirahamwe atari reta mu yindi, igihugu ari igihugu ayo mashirahamwe nayo akaba amashirahamwe.

Kubijanye n’ingaruka yoshobora kubaho amwe murayo mashirahamwe atariko arokorera mu gihugu,umukuru w’igihugu Pierre NKURUNZIZA avuga ko ata gihugu catejwe imbere n’amashirahamwe mpuzamakungu ariko igihugu gitezwa imbere n’abaco.

Umukuru w’igihugu Pierre NKURUNZIZA avuga kandi ko gushika ubu hamaze kwiyandikisha amashirahamwe 70 kandi hari amashirahamwe basanze atazwi mu bushikiranganji bw’intwaro yo hagati mu gihugu hamwe no mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire n’ayandi makungu.

Umukuru w’igihugu Pierre NKURUNZIZA yavuze ati :« Nta gihugu catejwe imbere n’amashirahamwe mpuzamakungu igihugu gitezwa imbere n’abaco,ayo mashirahamwe aterera kuvyo yasabwe. »

Umukuru w’igihugu Pierre NKURUNZIZA aheraheza avuga ko ico kiringo cahawe ayo mashirahamwe ari ntabanduka kiretse ubwayo asavye ko yokwongerezwa ikiringo kugira abandanye yitunganya mu kwisunga itegeko riyagenga.


Ivyiyumviro

Ivyiyumviro

  • Nadine
    2019-01-11 22:18:30

    Ibivugwa Mugihug Nivyabeneco